Từ khoá phổ biến: Điện thoại cao cấp, Vertu đặc biệt...

Liên hệ

Huy Bong Luxury

Địa chỉ: 20/275 Đông Khê - Ngô Quyền - Hải Phòng

Tel: 09152.11111 / Hotline: 09152.11111

Fax: 09152.11111

Email: tranhuy200389@gmail.com